La Coeducació com eina per transformar les relacions

Coeducació a l'escola -

RE-DESCOBRINT LA IDENTITAT

Tallers de coeducació per escoles


Tallers per les  escoles on a través de la fotografía, el vídeo i altres dinàmiques participatives, es treballen aspectes de gènere, realitats LGTBI I sexualitats.

És treballa des de una perspectiva participativa, significativa i reflexiva on s'introdueix a l’alumnat  amb la perspectiva de gènere a través de conceptes com el sexe, el gènere , el transgènere,  el respecte i consentiment, la cura, la igualtat, els rols, els estereotips, el masclisme, ...etc. a partir de les experiències personals i col·lectives amb les que conviuen diàriament.


Anna Rodriguez Fotografía - 2-copia.jpg


RETRATANT LA IDENTITAT

Tallers de feminisme, lgtbi i sexualitats per instituts


Tallers pels instituts on a través de la fotografia, el vídeo i altres dinàmiques participatives, es treballen aspectes de gènere, realitats LGTBI I sexualitats.

És treballa des de una perspectiva participativa, significativa i reflexiva on s'introdueix a l’alumnat  amb la perspectiva de gènere per tal que pugui entendre com opera el sistema sexe-gènere a la nostra societat i com afecta a la nostra vida i les nostres experiències diàries. El projecte treballa  sobre la construcció de la pròpia identitat a través de les emocions i les sexualitats, potenciant el treball en grup i l'aprenentatge significatiu, ja que es parteix de les pròpies experiències. 


Re-descobrint la identitat

Coeducació a l'escola -

RE-DESCOBRINT LA IDENTITAT

Tallers de coeducació a l'escola

Projecte on a través de la fotografia, el vídeo i altres dinàmiques participatives, es treballen aspectes de gènere, realitats LGTBI i sexualitats

La perspectiva participativa, significativa i reflexiva per introduir a l’alumnat  amb la perspectiva de gènere a través de conceptes com el sexe, el gènere , el transgènere,  el respecte, la cura, la igualtat, els rols, els estereotips, el masclisme, ...etc. a partir de les experiències personals i col·lectives amb les que conviuen diàriament.

L’estructura dels tallers està plantejat per tal que és pugui desenvolupar de forma autònoma cada una de les sessions,  ja que treballen temes diferents i concrets en cada una de les sessions. Per tant, es pot accedir a la proposta sencera, a algunes càpsules  o únicament a una.

La construcció social en la que vivim i amb la que els infants  aprenen a socialitzar-se i conviure diàriament,  ha estat i està constituïda a través de la cultura i aquesta, malauradament, esta basada amb rols i estereotips provinents del gènere. Aquesta, influencia a les persones, des dels inicis i amb edats molt petites.

El gènere és un concepte que ens ajuda a entendre el desenvolupament dels infants i  la construcció de la identitat,  i ens ensenya que aquesta construcció no és estàtica i pot ser transformada, alhora que ens ajuda a ser reflexius/ves amb les actituds pròpies i dels altres.

Oferir una perspectiva de gènere, des d’una pedagogia feminista i una mirada sensible amb les realitats dels col·lectius LGTBI  es necessari a l’àmbit educatiu ,  per tal de contribuir a la construcció d’uns valors més democràtics i d’una societat més igualitària.

Treballar aquests aspectes personals i col·lectius a través de la utilització d’una càmera o  tablet, apropa els conceptes a la seva realitat i al seu entorn diari, dotant-los d’un aprenentatge significatiu per la seva vida quotidiana.

La fotografia i el vídeo són eines molt senzilles i normalitzades a la societat del coneixement, i els infants conviuen amb elles. El seu llenguatge directe i clar, alhora que enriqueix en coneixements TIC, les converteix en unes eines de comunicació no verbal...

Retratant la identitat

Coeducació a l'escola -

RETRATANT LA IDENTITAT

Tallers de feminisme, lgtbi i sexualitats


Projecte on a través de la fotografia i el vídeo es treballa sobre el concepte d'identaitat a partir de la perspectiva feminista, les realitats lgtbi i les sexualitats.

Entendre com opera el sistema sexe-gènere a la nostra societat, quina ha estat la seva transformació al llarg de la història i com aquest afecta les nostres vides, és imprescindible per tal de prevenir les violències i discriminacions dins i fora de l’aula.

L’autoconeixement i l’autoacceptació del propi cos com eines bàsiques per créixer com a persones sanes, lliures, autònomes i respectuoses amb les altres. I els límits i l’apoderament com a recursos per evitar situacions de risc i relacions tòxiques entre l’alumnat. 

Oferir  perspectiva de gènere, des d’una pedagogia feminista  i una mirada sensible a les realitats dels col·lectius LGTBI, es necessari als espais educatius per tal de contribuir a la construcció d’uns valors més democràtics i d’una societat més igualitària.

La construcció social en la que vivim i amb la que els adolescents i joves aprenen a conviure diàriament,  ha estat i està constituïda a través de la cultura i aquesta, malauradament, esta basada amb rols i estereotips provinents del gènere.

Aquesta, influencia a les persones, des dels inicis de la nostra socialització.

El gènere és un concepte que ens ajuda a entendre les relacions personals i a nosaltres mateixes/os i ens ensenya que aquesta construcció no és estàtica i pot ser transformada, alhora que ens ajuda a ser reflexives/us amb les actituds pròpies i dels altres.

L’entorn educatiu  és un espai molt sensible a les relacions personals i a les actituds discriminatòries, deixant en situació de desigualtat a totes aquelles persones que no encaixen dins dels estereotips heteropatriarcals, entre d'altres.

El projecte per una banda ofereix la possibilitat d’apoderament a les persones que compleixen menys els rols de gènere imposats, i per altra banda dona espai de visualització a aquelles persones que no segueixen la norma d’identitat sexual.

Treballar aquests aspectes personals i col·lectius a través de la utilització del smartphone, apropa els conceptes a la seva realitat...