Foto participativa

Què és la fotografia participativa?

La fotografia participativa és una pràctica col·lectiva que utilitza la fotografia com eina artística d'expressivitat, d’apoderament i creativitat. Amb aquesta metodologia es treballen aspectes dins d’un grup, per tal que siguin les pròpies persones les que decideixen sobre què volen expressar-se  i com volen fer-ho.

La fotografia participativa vincula el procés artístic, comunicatiu i pedagògic,  proposant un diàleg entre allò extern (col·lectiu) a partir d'un reconeixement d'allò intern (personal). La metodologia de treball ofereix eines molt poderoses per treballar des de la intervenció comunitària, ja que proposa espais de reflexió col·lectiva que seran retornats a la comunitat en forma d'imatges públiques, creant un nou espai de reflexió.       

Jo  us acompanyo en el procés de creació i reflexió a través de les imatges, però no només utilitzant i creant fotografies, també treballo amb altres recursos creatius.

Alguns dels objectius dels meus projectes són:


Reflexió


Crear espais de reflexió entre persones

Apoderar


Apoderar a través del procés de creació

Expressió


Donar veu als aspectes silenciats i latents

Crítica


Desenvolupar pensament crític

Col·lectiu


Generar coneixement col·lectiu

Art


Alfabetitzar visualment i creativament


Algunes d'aquestes metodologies aplicades en un àmbit d’indagació més personal, juntament amb tècniques de la fotografia terapèutica i el recolzament del mètode visual Covisage, m’ofereixen tot un ventall de possibilitats creatives que converteixen a la fotografia en una eina molt rica  també, per utilitzar en processos de creixement personal i desenvolupament creatiu.

Actualment treballo 3 tipus de projectes amb fotografia participativa:


Anna Rodriguez Fotografía - autoretrat-32b-copia.jpg

Feminisme i identitat


Anna Rodriguez Fotografía - 2-copia.jpg


Coeducació

Anna Rodriguez Fotografía - paisatge-blat-quadrat-copia.jpg

Creixement personal