Retratant la identitat

Coeducació a l'escola -

RETRATANT LA IDENTITAT

Tallers de feminisme, lgtbi i sexualitats


Projecte on a través de la fotografia i el vídeo es treballa sobre el concepte d'identaitat a partir de la perspectiva feminista, les realitats lgtbi i les sexualitats.

Entendre com opera el sistema sexe-gènere a la nostra societat, quina ha estat la seva transformació al llarg de la història i com aquest afecta les nostres vides, és imprescindible per tal de prevenir les violències i discriminacions dins i fora de l’aula.

L’autoconeixement i l’autoacceptació del propi cos com eines bàsiques per créixer com a persones sanes, lliures, autònomes i respectuoses amb les altres. I els límits i l’apoderament com a recursos per evitar situacions de risc i relacions tòxiques entre l’alumnat. 

Oferir  perspectiva de gènere, des d’una pedagogia feminista  i una mirada sensible a les realitats dels col·lectius LGTBI, es necessari als espais educatius per tal de contribuir a la construcció d’uns valors més democràtics i d’una societat més igualitària.

La construcció social en la que vivim i amb la que els adolescents i joves aprenen a conviure diàriament,  ha estat i està constituïda a través de la cultura i aquesta, malauradament, esta basada amb rols i estereotips provinents del gènere.

Aquesta, influencia a les persones, des dels inicis de la nostra socialització.

El gènere és un concepte que ens ajuda a entendre les relacions personals i a nosaltres mateixes/os i ens ensenya que aquesta construcció no és estàtica i pot ser transformada, alhora que ens ajuda a ser reflexives/us amb les actituds pròpies i dels altres.

L’entorn educatiu  és un espai molt sensible a les relacions personals i a les actituds discriminatòries, deixant en situació de desigualtat a totes aquelles persones que no encaixen dins dels estereotips heteropatriarcals, entre d'altres.

El projecte per una banda ofereix la possibilitat d’apoderament a les persones que compleixen menys els rols de gènere imposats, i per altra banda dona espai de visualització a aquelles persones que no segueixen la norma d’identitat sexual.

Treballar aquests aspectes personals i col·lectius a través de la utilització del smartphone, apropa els conceptes a la seva realitat dotant-los d’un aprenentatge significatiu per la seva vida quotidiana i les futures relacions,  alhora que els hi dota d’una eina de comunicació no verbal molt potent i directa.

El projecte sencer consta de 10 tallers, però cada taller és independent i complementari a l'hora, pel que es pot realitzar tot el projecte, alguns continguts o només un.

competències


Anna Rodriguez Fotografía - solidaridad-2.jpg

En valors

Les competències necessàries per assumir les actituds ètiques derivades de la Declaració Universal dels Drets Humans. Les capacitats per analitzar críticament el nostre entorn des de la perspectiva ètica individual i col·lectivament. Potenciant el qüestionament i l’argumentació com eines per la superació de prejudicis i consolidar el propi pensament.

Anna Rodriguez Fotografía - signos-1080x541.jpg

Comunicatives

Son aquelles competències necessàries per establir un diàleg constructiu entre persones. Comprendre la capacitat d’expressar-se assertivament i respectar els diferents punts de vista. També compren les capacitats cognitives per a resoldre conflictes de forma pacífica i constructiva

Anna Rodriguez Fotografía - 51ejhv3-s8l-ac-sy355-1.jpg

Creatives

La creativitat és una competència per estimular i desenvolupar la diversitat dins de l’aula, al mateix temps que ofereix una eina de reflexió i autonomia personal. La creativitat com un competència per donar respostes diferents als problemes  i trobar nous camis en la resolució dels conflictes plantejats.

Anna Rodriguez Fotografía - 7televalencia-moviles.jpg

Digitals

La utilització del smartphone i d’altres recursos digitals desenvolupa la competència digital no només en l’aspecte de la creació i interpretació de continguts digitals, sinó especialment com a competència de discriminació, crítica i selecció de fotografies, missatges i recursos digitals.

Continguts


1

Sexe, gènere, rol i estereotip

Distingir entre sexe i gènere, per tal de no justificar que el biologisme determina les nostres capacitats o desitjos de forma diferenciada. La significació social d’aquestes capacitats és dinàmica i que pot ser transformada.

2

Rols, entorns i temps

Introducció de conceptes com diversitat de famílies, identitat de gènere i desigualtat dins del context històric i entendre l’evolució d’aquests conceptes i dels diferents rols i estereotips que s’han atorgat a les dones.

3

Les cures al propi entorn

Entendre que el sistema social organitza la producció i la reproducció de bens i serveis a partir de la diferencia entre l’esfera productiva i l’esfera reproductiva, creant una divisió sexual del treball.

4

Violències masclisques, homofòbiques i transfòbiques

Introduïm conceptes com la violència masclista, homofòbica i transfòbica, micromasclismes, coeducació, violències psicologies i simbòliques.  Les relacions de poder provoquen desigualtats de gènere que necessiten de les violències per mantenir-se.

5

Amor romàntic, creences i sexualitats

Introduïm conceptes com l’amor romàntic, les relacions de poder, el consentiment i la socialització amorosa. Facilitar el coneixement del propi cos i crear un espai obert de diàleg entorn a la sexualitat i als canvis que estan vivint.

Anna Rodriguez Fotografía - 5.jpg
Anna Rodriguez Fotografía - 17a.jpg
Anna Rodriguez Fotografía - 12.jpg
Comparteix 
Veure anterior Veure següent
Darreres entrades
Categories