Mirar amb ulls de dona

MIRAR AMB ULLS DE DONA


Mirar amb ulls de Dona és un projecte dirigit a dones on realitzem un procés d'indagació personal a través de tècniques artístiques  que ens permeten un diàleg intrapersonal i interpersonal alhora.

A través del treball en grup i  les nostres vivències  revisem la nostra realitat amb perspectiva feminista a través de llenguatges més intuïtius i connectats amb les emocions.  

Els tallers estan dirigits a dones que estiguin en procés de canvi, relacions tòxiques, hagin patit violències masclistes o vulguin revisar la seva forma de relacionar-se amb els altres i amb sí mateixa.   

L'objectiu és crear un espai de reflexió i creació sobre el fet de ser dones, però fer-lo des de un lloc més vivencial a partir del llenguatge visual. Oferint a les dones un aparell que sempre porten damunt (smartphone) com una eina d’expressió a la seva vida quotidiana i com un mirall de les seves emocions.


El fet d’introduir-se en un procés creatiu ofereix a les dones la possibilitat de parar, mirar, reflexionar i pensar sobre sí mateixes i el seu voltant.

Per tal de fer fotografies que parlen de elles, cal que inicien un procés introspectiu i de reconeixença.

Sentir que les imatges fetes per altres dones també parlen d'una mateixa, potencia la sororitat entre les dones i construeix un discurs del col·lectiu, alhora que potencia un sentiment més enllà de la durada del taller.

La creació col·lectiva, la presa de decisions conjunta, l’evolució creativa ajuda a augmentar l’autoestima i a potenciar l’apoderament de les dones, ja que participen en una experiència artística que poques dones tenen la possibilitat de viure.


Imatges cedides per dones que han participat als projectes.

Gràcies Lourdes, Esther i Elena.