Redescobrint-nos

REDESCOBRINT-NOS

Tallers de coeducació per les escoles

Projecte on a través de la fotografia, el vídeo i altres dinàmiques participatives, es treballen aspectes de gènere, realitats LGTBI+ i sexualitats.  La perspectiva participativa, significativa i reflexiva per introduir a l’alumnat  amb la perspectiva de gènere a través de conceptes com el sexe, el gènere , el transgènere,  el respecte, la cura, la equitat, els rols, els estereotips, el masclisme, violències...etc. a partir de les experiències personals i col·lectives amb les que conviuen diàriament.

L’estructura dels tallers està plantejat per tal que és pugui desenvolupar de forma autònoma cada una de les sessions,  ja que treballen temes diferents i concrets en cada una de les sessions. Per tant, es pot accedir a la proposta sencera, a algunes càpsules  o únicament a una.

La construcció social en la que vivim i amb la que els infants  aprenen a socialitzar-se i conviure diàriament,  ha estat i està constituïda a través de la cultura i aquesta, malauradament, esta basada amb rols i estereotips provinents del gènere. Aquesta, influencia a les persones, des dels inicis i amb edats molt petites.

El gènere és un concepte que ens ajuda a entendre el desenvolupament dels infants i  la construcció de la identitat,  i ens ensenya que aquesta construcció no és estàtica i pot ser transformada, alhora que ens ajuda a ser reflexius/ves amb les actituds pròpies i dels altres.

.

Treballar aquests aspectes personals i col·lectius a través de la utilització d’una càmeratablet, apropa els conceptes a la seva realitat i al seu entorn diari, dotant-los d’un aprenentatge significatiu per la seva vida quotidiana.

La fotografia i el vídeo són eines molt senzilles i normalitzades a la societat del coneixement, i els infants conviuen amb elles. Oferir una perspectiva de gènere, des d’una pedagogia feminista i una mirada sensible amb les realitats dels col·lectius LGTBI+  es necessari a l’àmbit educatiu ,  per tal de contribuir a la construcció d’uns valors més democràtics i d’una societat més igualitària.

Treballar amb  infants a través de tècniques artístiques com la fotografia i/o el vídeo, facilita l’acció de donar-les la veu per tal que puguin expressar-se de forma lliure. El procés creatiu que requereixen les dinàmiques a través de la imatge/vídeo requereix d’una organitzacióplantejament previ,  alhora que ofereix la possibilitat de reflexionar sobre els aspectes treballats, una vegada finalitzades.

metodologiesAnna Rodriguez Fotografía - 0d5f8a0a02b8891c6ea74c3ace6aadb8.jpg

 Model tecnològic

L'ús de suports tecnològics com les càmeres digitals i/o tablets facilita la participació i implicació del alumnat, al mateix temps que ofereix possibilitats en la recerca i selecció d’informació per algunes activitats. La utilització de tecnologia ofereix la capacitat didàctica transmissora de alguns conceptes, a l’hora que permet orientar la mirada crítica amb perspectiva de gènere del  llenguatge visual.


Anna Rodriguez Fotografía - 51ejhv3-s8l-ac-sy355-1.jpg

Model constructivista

Permet la visió que l’aprenentatge és produeix en la mesura que es creen significats a partir de les pròpies necessitats i experiències. La utilització del model constructivista reconeix la interpretació personal del mon que generen els alumnes a partir de les pròpies interaccions amb l’ambient i els demés. Aquest model optimitza el procés d’aprenentatge creatiu a partir de les experiències vitals i de la interacció que cada alumne viu amb el seu entorn


Anna Rodriguez Fotografía - images-copia.jpg

Model col·laboratiu

Creació d’un clima d’aula que facilita actituds solidàries i habilitats socials. Permet desenvolupar la responsabilitat de cada alumna/e, aspecte imprescindible paper a entendre la corresponsabilitat diària en les desigualtats de gènere. Desenvolupa habilitats socials com son la sensibilitat, el respecte i la tolerància a altres punts de vista, l’escolta activa, la presa de decisions i una conducta social activa, participativa, cosntructiva, asertiva i empática.


continguts


1.

Rols i estereotips

Distingir entre sexe i gènere, per tal de no justificar que el biologisme determina les nostres capacitats o desitjos de forma diferenciada. És important remarcar que la significació social d’aquestes capacitats és dinàmica i que pot ser transformada.

2.

Diversitat i cultura

Introduir conceptes com diversitat de famílies, identitat de gènere i desigualtat. Les famílies com ha peces claus en la transmissió de gènere i com agents socialitzadors. Canvis al llarg del temps en els conceptes de gènere i "normalitat"

3.

Cures i llar

Entendre conceptes com el treball reproductiu, les tareas domèstiques, la coresponsabilitat amb perspectiva de gènere. Reflexionar sobre com el sistema social organitza la vida, les tasques i les aficions de les persones  segons el seu sexe.

4.

Violències

Conèixer que vol dir violències masclistes i homofòbiques i coeducació. Les relacions de poder provoquen desigualtats de gènere que necessiten de les violències per mantenir-se, aquesta és estructural i la trobem a totes les esferes de formes més explícites o menys.

5.

Creences, mites i sexualitat

Introduir conceptes com l’amor romàntic, relacions de poder i els  mites.  Moltes de les relacions de violència masclista es generen dins de la parella i es sostenen gràcies a la idea d’amor romàntic que actua com a legimititzador. Facilitar el coneixement del propi cos i crear un espai obert de diàleg entorn a les sexualitats i als canvis corporals, hormonals i emocionals.

Anna Rodriguez Fotografía - 4a.jpg
Anna Rodriguez Fotografía - 4.jpg
Anna Rodriguez Fotografía - 13a.jpg