Mirar amb ulls de dona

MIRAR AMB ULLS DE DONA


Mirar amb ulls de Dona és un projecte dirigit a dones on realitzem un procés d'indagació personal a través de tècniques artístiques  que ens permeten un diàleg intrapersonal i interpersonal alhora.

A través del treball en grup i  les nostres vivències  revisem la nostra realitat amb perspectiva feminista a través de llenguatges més intuïtius i connectats amb les emocions.  

Els tallers estan dirigits a dones que estiguin en procés de canvi, relacions tòxiques, hagin patit violències masclistes o vulguin revisar la seva forma de relacionar-se amb els altres i amb sí mateixa.   

L'objectiu és crear un espai de reflexió i creació sobre el fet de ser dones, però fer-lo des de un lloc més vivencial a partir del llenguatge visual. Oferint a les dones un aparell que sempre porten damunt (smartphone) com una eina d’expressió a la seva vida quotidiana i com un mirall de les seves emocions.


El fet d’introduir-se en un procés creatiu ofereix a les dones la possibilitat de parar, mirar, reflexionar i pensar sobre sí mateixes i el seu voltant.

Per tal de fer fotografies que parlen de elles, cal que inicien un procés introspectiu i de reconeixença.

Sentir que les imatges fetes per altres dones també parlen d'una mateixa, potencia la sororitat entre les dones i construeix un discurs del col·lectiu, alhora que potencia un sentiment més enllà de la durada del taller.

La creació col·lectiva, la presa de decisions conjunta, l’evolució creativa ajuda a augmentar l’autoestima i a potenciar l’apoderament de les dones, ja que participen en una experiència artística que poques dones tenen la possibilitat de viure.


Anna Rodriguez Fotografía - lourdes-autoretrat.jpg
Anna Rodriguez Fotografía - esther-copia.jpg
Anna Rodriguez Fotografía - elena-autorretrat-copia.jpg

Imatges cedides per dones que han participat als projectes.

Gràcies Lourdes, Esther i Elena.