La mirada pròpia

la mirada pròpia


El projecte crea un entorn de confiança entre dones per  la reflexió i la indagació sobre la pròpia identitat i el cos a través de tècniques creatives com el moviment,  la fotografia i l’escriptura.

Utilitzarem l’autoretrat com fil conductor per treballar l’autoconcepte i l’autoestima, incorporant la perspectiva feminista  de forma específica i transversal en tots els tallers.

Les dones s’apropen a la experimentació i creativitat a partir de la col·laboració entre elles i de la reflexió conjunta sobre les seves realitats, oferint un espai de participació a partir d’una aprenentatge actiu, social i reflexiu.

Aquest enfocament anima a les dones a intercanviar punts de vista, potenciant la diversitat i tenint en compte els coneixements, experiències, estratègies, emocions i idees personals.

Conèixer-nos a nosaltres mateixes  ens ajuda a augmentar la nostra autoestima i sentir-nos millor. La imatge corporal i com ens sentim físicament, pot estar molt lligada a  l’autoestima i encara més si som dones.


La cosificació històrica de les dones fan que moltes dones es sentin poc segures amb la imatge que creuen transmetre.  

A través del procés creatiu es busca activar la capacitat de reflexió,  incentivar la  imaginació i obrir la facultat de somniar a través d’accions metafòriques.

Per aconseguir treballar des del llenguatge visual és necessari trencar barreres i indagar en l’interior per arribar a l’emoció, per això cal utilitzar altres tècniques expressives que vagin traient capes i poder transformar el que sentim en una imatge.

Prendre el cos i la paraula, per després poder prendre l’emoció i convertir-la en quelcom simbòlic, que és la imatge.

Construir  un relat propi a través de la fotografia i l'autoretrat és una vivència artística que obre tot un territori de possibilitats i nous reptes.

Anna Rodriguez Fotografía - sexe-copiacccc.jpg
Anna Rodriguez Fotografía - dia-37-copia.jpg
Anna Rodriguez Fotografía - bulba-1-copiannnn.jpg