Fotografio per mirar i ser vista. Per entendrer i descobrir emocions.
Fotografio per mirar i ser vista. Per entendrer i descobrir emocions.

Parlem a través de les imatges, però no només a partir d'elles.

Prenem la paraula i el cos.

Expliquem una història, una experiència.

Vols que t'acompanye?