Què és la fotografia participativa?

10th July 2018 - Què és? -

La fotografia participativa és una pràctica col·lectiva que pretén utilitzar la fotografia com eina artística d'expressivitat, apoderament i creativitat. Amb aquesta metodologia es  treballen aspectes dins del grup, per tal que siguin les pròpies persones les que decideixen sobre què volen expressar-se i com. L'objectiu no es parlar d'un col·lectiu a partir d'unes imatges com fa el documentalisme fotogràfic, sinó oferir les eines al col·lectiu perquè a partir de la fotografia,  pugui parlar de si mateix.

La fotografia participativa aposta per fer visible a través d'una exposició/mostra pública allò que s'ha treballat al grup i dotar de veu a col.lectius que normalment no la tenen.

Alguns dels objectius de la fotografia participativa són:


Fomentar espais de reflexió.

Apoderar a partir del procés creatiu.

Donar veu a les silenciadess

Desenvolupar pensament crític.

Generar coneixement col·lectiu.

Alfabetitzar digital i visualment.


La fotografia participativa ofereix una vinculació entre un procès artístic, comunicatiu i pedagògic que proposa un diàleg entre allò extern (col·lectiu) a partir d'una reconeixment d'allò intern (personal).

La metodologia de treball que proposa la fotografia participativa ofereix eines molt poderoses per treballar des de la intervenció comunitària, ja que proposa espais de reflexió col.lectiva que seràn retornats a la comunitat en forma d'imatges públiques, creant un nou espai de reflexió.

3a
6a
5
Previous Next