Imatges realitzades a diferents famílies a partir d'un reportatge fotogràfic.