Imatges realitzades en diferents sessions fotogràfiques d'estudi o de reportatges socials.