Imatges realitzades en diferents sessions fotogràfiques d'estudi i a l'aire lliure.